Neduhy a nemoci amalgámových výplní, část I., rozlomení zubu, ulomení zubu. Stomatolog Brno, stomatologie Václavská Brno, smluvní zubní praxe Brno, zubař Staré Brno.

08.02.2010 21:12

Nejčastěji zhotovovaná výplň, jedno z nejčastějších ošetření pacienta vůbec. To je amalgámová výplň. Materiál sám, prověřený stopadesáti lety praxe, má devět vlastností z desíti udávaných nejlepších. Ve správných indikacích (nelze použít všude). Možná nejvíce doceňovanou vlastností je jeho baktericidní schopnost. Při kontaktu bakteriální fauny s jeho povrchem, dochází k poškozování buněčných stěn bakterií  a jejich chtěnému uhynutí. Správně zhotovená výplň v ideálních podmínkách může přinést ošetření na celý život. Smyslem těchto řádků a obrázků je podat odpověď na časté otázky, které v ordinaci odpovídáme a řešíme. První ze série článků se věnuje problematice ulomeného zubu, rozlomeného zubu. Je stejně nedobře, jako když vypadne výplň, i stav, kdy výplň zůstane, a místo ní je pryč kus skloviny (toho nejvzácnějšího - vlastní zubní tkáně, kterou je potřeba chránit). Na obrázcích níže jsou vidět různé ukázky z klinické praxe.


obrr.výšše: příklady ulomené sklovinné stěny

Pro zjednodušení si můžeme uvést, že amalgámová výplň nedrží v zubních tkáních chemicky, nýbrž mechanicky. To znamená, že se musí vytvořit nějaký systém, který zaručí její upevnění, aby se nemohla pohybovat ani o trošku na žádnou stranu. Dá se toho dosáhnout tím, že dno vypreparované kavitky bude širší než její hrdlo, dalším způsobem může být vytvoření různých západek, tzv. slotových preparací, či se můžeme spolehnout na dostatečnou hloubku, a tím sílu tření. Ideální velikost amalgámové výplně napříč zubem by neměla přesáhnout třetinu mezihrbolkové vzdálenosti (vzdálenost mezi dvěma hrbolky), a to proto, že při dodržení vhodného preparačního úhlu se vytvoří její podhloubení a vlastně podminování stěn. Protože není amagámová výplň se zubem nijak spojena, pouze vytěsňuje prostor, funguje tak vlastně jako klín. Se stejným klínem poráží dřevorubci stromy, štípají pařezy, sekáme sekyrkou. Je-li tento klín širší než zoubek unese, může dojít k odlomení sklovinné hrany. K tomu může však dojít, i když se použije vrtáček s ostrým čelem. Tím se vytvoří ostré dno preparace - tzv. "místo vrubového pnutí", stejné, jako se používá při řezání skla. Při řezání skla se vytvoří diamantem oslabující body, a usměrněným tlakem dojde k oddělení materiálu v těchto místech. Tomu se dá zabránit použítím vrtáčku s oblým čelem, vytvoří se tak preparace, v níž je tlak rovnoměrně rozkládán do celé stěny. Preparace s oblými stěnami je zachycena na obrázku níže.

  Jaký materiál použít tedy, pokud je zoubek již značně oslaben a použití mechanicky držícího amalgámu by vedlo k  následnému doštípání zubu? Lepivý, takový, který zoubek sceluje dohromady.


obrr. výšše: preparace s oblým dnem (vlevo),, velké podhloubení (vprostřed) (kavosurface úhel větší než devadesát stupňů vede k vytvoření nestabilní oslabené stěny)

obr. výšše, aktivní čelo vrtáčku vpravo vytváří "místo vrubového pnutí"

Zpět