Dolní čelist sv. Václava

07.01.2010 01:53

Václav ( asi 907- 28. září 929/935) byl světec, jeden z patronů českých zemí, přemyslovský kníže, syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. V dětství byl vychováván svou babičkou, Ludmilou ze Pšova (sv. Ludmila), na hradě Tetín. Poté, co se Václavův otec stává pražským (českým) knížetem, je Václav poslán do Budče, kde se učí latině, to je na svou dobu neobvyklé, neboť většina panovníků byla často negramotná.

Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935.

V roce 921 umíra Vratislav I. a protože sv. Václav, jeho nástupce, je ještě nezletilý, začíná se téhož roku v únoru krátká poručnická vláda jeho babičky Ludmily. Netrvá však dlouho, Ludmila je v září roku 921 zavražděna (patrně na popud Drahomíry) a poručnické vlády za Václava se ujímá její snacha, Václavova matka Drahomíra a vykonávala ji do Václavových patnáctých narozenin.

Kolem života sv. Václava je řada nejasností, není známo jméno jeho manželky, Václav měl dle legend syna Zbraslava, pravděpodobně ne se svou ženou, není znám důvod jeho zabití, dokonce někteří historici spochybňují i existenci samotného bratra Boleslava.
Václavův politicko-náboženský směr, jeho orientace na Sasko a odklon od vazeb na Bavorsko, se znelíbí politické opozici, jejímž představitelem je Václavův vlastní mladší bratr Boleslav (Boleslav I. Ukrutný), sídlící ve svém údělném knížectví v (Staré) Boleslavi.

Vzniká bratrský konflikt (pozdější prameny líčí konflikt jako velmi osobní), který vyvrcholí pozváním Václava na svěcení kostela do Boleslavi, kde je pak tento český kníže ráno 28. září 935 (starší literatura uvádí rok 929) zavražděn.

Hned na to Boleslav obsazuje se svojí družinou Pražský hrad a stává se knížetem - záhy dává převézt Václavovy ostatky do nového chrámu sv. Víta na Pražském hradě, smrt Václava umožňuje novému panovníkovi uskutečňovat jeho záměry. Sv. Václavu je připisována řada zázraků, jde o různá objevení se i na vzdálených místech z úst tehdejších panovníků, po jeho smrti se v českých zemích začíná mohutně uchytávat kult sv. Václava, patrona českých zemí.

Na obr. níže je zachycen stav dolní čelisti dle kosterních pozůstatků sv. Václava.
Po rozkliknutí se obrázek zvětší.

Jak vidno, moc zoubků ke kousání sv. Václavu v dolní čelisti nezbývalo, zda se jedná o následek násilí či výsledek užívání se lze jen dohadovat, čísla na zoubcích 8, 7, 6 znamenají osmička, sedmička, šestka apd., tedy stoličky.

Další články s podobnou tématikou naleznete v
"Protetické ošetřování, principy, materiály"
Jak ošetřit sv. Václava, díl první, s pomocí implantátů.
Jak ošetřit sv. Václava, díl druhý.

 

Zpět