Hledání cesty, zubní ordinace Brno, zubní Brno, stomatolog Václavská Brno, registrace nových pacientů.

07.02.2010 17:19

Jaké jsou protipóly v ošetřování zubních kazů? Jeden z přístupů vyřeší vše za pacienta, druhý  řeší viditelné, přičemž ostatní méně patrné, má možnost se rozvíjet.

Na obrázku jsou v horní polovině zachyceny různé parametry, v dolní polovině jsou snímky zachyceny přirozeně.

V prvním případě jsou přítomny veliké amalgámové výplně. Některé výplně jsou velmi hluboké a skoro v intimním kontaktu se zubní dření. Jen nepatrný počet z nich je převislý a v případě dobrého zvládnutí orální hygieny, mohou zaručovat dobré zvládnutí situace. Nebezpečím zůstává možnost, že se díky přítomnosti mohutných výplní zub rozlomí či se ulomí kousek zoubku. Viz připravovaný článek "neduhy a nemoci amalgámových výplní". Z empirických zkušeností se někdy stává, že ačkoli je zubní dřeň pod takovouto výplní dlouhodobě klidná, dovede se, i když se k ní infekce nedostala a nedostane, znenadání citelně ozvat. Tento model ošetření vychází z premisy: "Stomatolog musí vše ohlídat za pacienta".Na druhém panelu je zase vidět odlišný přístup. Dlouhodobě je umožněno se rozvíjet mezizubním kazům, které nemusí být  pohledem při vyšetření v ústech patrné. Jsou však patrné na skusových snímcích, bohužel značně rozšířené a přibližující se zubní dřeni. Zdá se, že zlatou střední cestou je naučení pacienta správnému čištění a přidání mezizubní hygieny, kombinované s diagnostickými snímky, na kterých se mezizubní kazy projeví ještě v zárodku. Mezizubní čištění umožňuje hojení mezizubních kazů, které ještě neopustily zubní sklovinu, bojuje proti riziku parodontitidy, umožňuje dobré udržení již stávajících mezizubních výplní.

 

Zpět