Jak ošetřit sv. Václava, díl druhý. preventivní ošetření, dr. Karel Denk, stomatolog Brno, kazy nemají šanci, prevence, dr. et dr. Karel Denk, stomatolog registrace Brno

16.01.2010 18:12

Dnes si ukážeme další ukázky ze širokého spektra možného ošetření. Protetické náhrady, které v ústech drží pevně jsou fixní, protetické náhrady, které se jen opírají o kostní výběžky a zuby, jsou snímací a něco mezi představují náhrady držící na pevno, ale zároveň pacientem snímací - podmíněně snímací.

Na obrázku níže jsou všechny kořeny vytržené. Je to poměrně jisté řešení. Nemusí se řešit, co se stane, kdyby se i přes endodontické řešení nějaký kořínek ozval, pacient by měl udržovat zvýšenou ústní hygienu. Implantovat lze již při vytržení či odloženě. Nejistá může být reakce na implantáty či možnost jejich odhojení. Rovněž toto ošetření představuje větší finanční zátěž a v naprosté většině je ze zdravotního pojištění nehrazeno.
Na obrázku níže je zase protipól řešení s vytržením zubů. Zde se muselo počkat, než se tkáně po extrakci dobře zahojí, rovněž se nemusí řešit, zda endodontické ošetření dopadlo dobře, zuby nese tělo protézy, které drží sponový mechanismus. Ten může být jednoduchý v podobě drátků, u nichž je nebezpečí, že zbývající zuby vyviklají, nebo složitější v podobě litých spon, které na zub jenom dosedají. Při řešení podobného případu, jako máme zde - tedy jednostranně zkrácený oblouk, si dost často pacient špatně zvyká na podobný typ náhrady. Na jedné straně zuby má, na druhé musí v puse snášet cizí předmět. Velmi často pak, i přes dobré zhotovení náhrady, její nošení vzdá.
Kompromisem, zmenšujícím velikost protézního lože náhrady, zvyšujícím zároveň její stabilitu v ústech, jsou různé západkové mechanismy spojující protézku s upravenými kořínky zubů. Výhodou je dobrá čistitelnost, možnost protažení protézky až dozadu, nevýhodami jsou endodontické ošetření zubů, přítomnost cizího tělesa v ústech, nutnost po čase obnovovat západkový mechanismus v protézce.
Normálně dostupným se může stát ošetření pomocí můstku, s endodontickým přeléčením kořenů, nástavbami a potom suprakonstrukcí. Dá se přidat i do vzduchu visící člen, tzv. volný mezičlen dozadu - pendens, pendík. Ten může mít tvar samotného zubu (zde pětky), počítá-li se s doplněním posledního zubu implantátem.
Pokud by však pacient chtěl, lze nechat i ukončení v takovém stavu, v jakém přišel. Zubní kořeny byly ošetřeny, naopak ještě jeden zoubek nám přibyl, mohl dostat tvar, jaký pro levou horní pětku přísluší, stejně jako například tvar širší šestky, počítalo-li by se s ním jako posledním zoubkem.

Další články s podobnou tématikou naleznete v
"Protetické ošetřování, principy, materiály"
Dolní čelist sv. Václava.
Jak ošetřit sv. Václava, díl první, s pomocí implantátů.

Zpět