Metalokeramický můstek - dlouhodobá výhra

09.11.2009 20:03

Na obrázku níže vidíte metalokeramický můstek zhotovený na pilířcích pět a osm.
Po rozkliknutí se obrázek zvětší

Tento materiál je pověstný svou dlouhodobou výdržností, je hladký, pevný, neměnný. Nezabarvuje se běžnými barvivy v potravě (káva, čaj, potravinové pigmenty) a tyto vlastnosti si zachovává dlouhodobě. Díky preparaci na schůdek umožňuje i takto velká práce dobré mezizubní čištění.

Zpět