První prohlídka, vstupní prohlídka

21.10.2009 00:15

Dobrý den, prohlídka nového pacienta obnáší tyto následující kroky:

1. kontrola sliznic, jazyka, hrdla

2. kontrola zubních tkání, výplní, korunek, těsnosti výplní, převisů výplní, kazů, zkrátka všeho, co se dá na zoubcích najít

3. kontrola dásní, měření dásňových kapes, krvácivosti dásní, zjišťování příčin krvácivosti

4. závěr z nalezených faktů, domluva, možné akutní ošetření, instruktáž orální hygieny, nácvik na modelu pacientem, edukace správného čištění,      významu pro celkové zdraví, upozornění na možná nebezpečí týkající se daného pacienta, navržení individuálního plánu, co možná nejzdravějšího, nejméně invazivního, šetrného... (praktický nácvik v ústech až v dalších návštěvách), drobný zákrok

5. zhotovení skusových snímků, zhotovení parostatu - snímků na postižení dásní, snímků na nálezy na kořenech, a jiné rozličnosti

Zpět